Nawigacja stroną

Spełnij marzenia
o własnym mieszkaniu

Poznaj ofertę mieszkań i apartamentów od Eiffage Immobilier

OFERTA MIESZKAŃ

Zmiana widoku: 

 • 01Dawanie przykładu
 • 02Odpowiedzialność
 • 03Zaufanie
 • 04Transparentność
 • 05Pragmatyzm
 • 06Odwaga i wytrwałość

  01Dawanie przykładu

  W Grupie Eiffage dawanie przykładu stanowi podstawę szacunku dla innych. Jest ono konkretnym wyrazem wartości Grupy. Nie można wymagać od innych postępowania, którego nie wymaga się od siebie. Niezależnie od okoliczności działamy w sposób etyczny, świadomi zasad, których ściśle przestrzegamy.

  02Odpowiedzialność

  W Grupie Eiffage każdy pracownik reprezentuje firmę na swoim szczeblu i działa w jej imieniu. Każda osoba jest na swoim poziomie gwarantem w stosunku do podlegających jej zasobów ludzkich i materialnych. Dzięki tej odpowiedzialności wzmacniamy autonomię naszych pracowników, a także zachęcamy do podejmowania decyzji i inicjatyw na poziomie lokalnym.

  03Zaufanie

  W Grupie Eiffage wszyscy pracownicy mogą liczyć na zaufanie, którym obdarzają ich przełożeni oraz na wsparcie w przypadku napotkania trudności. Zawsze działamy zespołowo, nie przeciwko sobie. Zaufanie jest wyrazem uznania, spaja zespół i przyczynia się do poczucia spełnienia zawodowego pracowników. Zaufanie stanowi również zasadę obowiązującą w relacjach Eiffage z interesariuszami, wzmacniając trwałe relacje partnerskie.

  04Transparentność

  W Grupie Eiffage dzielimy się informacjami na temat stających przed nami wyzwań. Każda osoba wie, czego się od niej oczekuje i czego może oczekiwać od innych. Zaufanie wymaga transparentności. Informacje przekazywane są w odpowiedni sposób i są one rzetelne i pełne. Nie akceptujemy ich ukrywania lub fałszowania. Każda osoba musi wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje działania. Dopuszczamy możliwość popełnienia błędu: za przewinienie uznaje się jedynie jego powielanie.

  05Pragmatyzm

  Bycie pracownikiem Eiffage oznacza zdolność do jasnego i wnikliwego postrzegania sytuacji i wyrażania jej, z pełną świadomością swoich możliwości, ale i ograniczeń. Pozwala to w odpowiedni sposób ocenić ryzyko i zaangażować odpowiednie zasoby. Pragmatyzm, rozumiany jako zdolność do rzeczowej oceny sytuacji, stanowi gwarancję wyznaczania celów możliwych do zrealizowania oraz wywiązywania się z podjętych zobowiązań.

  06Odwaga i wytrwałość

  Bycie pracownikiem Eiffage oznacza pełne entuzjazmu zaangażowanie w realizowane projekty, z determinacją i wytrwałością, ale bez uporu, a także zdolność do stawiania czoła przeciwnościom i ich przezwyciężenia. Oznacza to również, że kierownictwo musi wykazywać się odwagą menedżerską.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz kontaktowy