Nawigacja stroną

Projekty w skali dzielnic

Skupiamy się na rozwoju dzielnic i całych miast. Zdajemy sobie sprawę, że ekspansja metropolii zależy również od atrakcyjności i bezpieczeństwa poszczególnych dzielnic, a także od wpływu, jaki wywierają na mieszkańców i środowisko. Aktywnie sondujemy nastroje rynkowe i prowadzimy badania dotyczące społecznych oczekiwań wobec architektury i funkcji dużych miast. Współpracujemy z lokalnymi samorządami i uczestniczymy w projektach wykraczających poza teren naszych inwestycji. Kreujemy przestrzenie, które pozytywnie oddziałują na mieszkańców i przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności życia w metropoliach.