Nawigacja stroną

PROJEKTY W SKALI DZIELNIC

Skupiamy się na rozwoju dzielnic i całych miast. Wierzymy, że ekspansja metropolii zależy również od atrakcyjności poszczególnych dzielnic, ich bezpieczeństwa, a także wpływu na środowisko i człowieka. Aktywnie sondujemy nastroje rynkowe i prowadzimy badania dotyczące społecznych oczekiwań wobec przyszłości, architektury i funkcji dużych miast oraz ich dzielnic. Współpracujemy z lokalnymi samorządami i uczestniczymy w projektach wykraczających poza teren naszych inwestycji. Kreujemy przestrzenie, które oddziałują pozytywnie na wszystkich mieszkańców i przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności życia w metropoliach.