Nawigacja stroną

Zaangażowanie

Tworzenie zrównoważonych miast to nasza misja. Tworząc miejsca do życia, Eiffage Immobilier opiera się silnych wartościach. Chcąc wdrażać w życie odpowiedzialne idee, trzeba mierzyć wysoko zarówno w obszarze środowiska, jak i gospodarki czy spraw społecznych.

Nasze wartości

Eiffage to grupa zaangażowana. Uważnie planuje swój rozwój, zawsze pamiętając o tym, co jest dla niej najważniejsze i co ją wyróżnia. Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, zdolność do kooperacji i wspólnego podejmowania wyzwań, pragmatyzm w podejmowaniu decyzji, a także szacunek i zaufanie wobec pracowników i partnerów biznesowych, to filary codziennej działalności.

Szczególną wagę przywiązujemy do naszych wartości. Bycie pracownikiem Eiffage oznacza ich uznawanie i przestrzeganie.

Dawanie przykładu

W grupie Eiffage dawanie przykładu stanowi podstawę szacunku dla innych. Jest ono konkretnym wyrazem wartości Grupy. Nie można wymagać od innych postępowania, którego nie wymaga się od siebie. Niezależnie od okoliczności działamy w sposób etyczny, świadomi zasad, których ściśle przestrzegamy.

Odpowiedzialność

W grupie Eiffage każdy pracownik reprezentuje firmę na swoim szczeblu i działa w jej imieniu. Każda osoba jest na swoim poziomie gwarantem w stosunku do podlegających jej zasobów ludzkich i materialnych. Dzięki tej odpowiedzialności, wzmacniamy autonomię naszych pracowników, a także zachęcamy do podejmowania decyzji i inicjatyw na poziomie lokalnym.

Zaufanie

W grupie Eiffage wszyscy pracownicy mogą liczyć na zaufanie, którym obdarzają ich przełożeni, oraz na wsparcie w przypadku napotkania trudności. Zawsze działamy zespołowo, nie przeciwko sobie. Zaufanie jest wyrazem uznania, spaja zespół i przyczynia się do poczucia spełnienia zawodowego pracowników. Zaufanie stanowi również zasadę obowiązującą w relacjach Eiffage z interesariuszami, wzmacniając trwałe relacje partnerskie.

Transparentność

W grupie Eiffage dzielimy się informacjami na temat stojących przed nami wyzwań. Każda osoba wie, czego się od niej oczekuje i czego może oczekiwać od innych. Zaufanie wymaga transparentności. Informacje przekazywane są w klarowny sposób, są one rzetelne i pełne. Nie akceptujemy ich ukrywania lub fałszowania. Każda osoba musi wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje działania. Dopuszczamy jednak możliwość popełnienia błędu: za przewinienie uznaje się jedynie jego powielanie.

Pragmatyzm

Bycie pracownikiem Eiffage oznacza zdolność do jasnego i wnikliwego postrzegania sytuacji i wyrażania jej, z pełną świadomością swoich możliwości, ale i ograniczeń. Pozwala to w odpowiedni sposób ocenić ryzyko i zaangażować odpowiednie zasoby. Pragmatyzm, rozumiany jako zdolność do rzeczowej oceny sytuacji, stanowi gwarancję wyznaczania celów możliwych do zrealizowania oraz wywiązywania się z podjętych zobowiązań.

Odwaga i wytrwałość

W grupie Eiffage dzielimy się informacjami na temat stających przed nami wyzwań. Każda osoba wie, czego się od niej oczekuje i czego może oczekiwać od innych. Zaufanie wymaga transparentności. Informacje przekazywane są w odpowiedni sposób i są one rzetelne i pełne. Nie akceptujemy ich ukrywania lub fałszowania. Każda osoba musi wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje działania. Dopuszczamy możliwość popełnienia błędu: za przewinienie uznaje się jedynie jego powielanie.

Odpowiedzialny deweloper

Odkryj zasady społecznej odpowiedzialności biznesu Eiffage Immobilier, oparte na zrównoważonym rozwoju miast. Jako kreator miejsca do życia, stawiamy sobie za cel tworzenie przestrzeni, którą stanowią nie tylko mury budynku, ale także jego otoczenie, mieszkańcy i historia. To właśnie na jej fundamentach najczęściej opieramy koncepcję naszych projektów, starając się zawsze oddać klimat przeszłości. Nie pozostajemy też obojętni na sztukę, która dla Eiffage Immobilier ma najwyższą wartość.

Pomagamy - wspieramy

Grupa Eiffage nie pozostaje obojętna na potrzeby innych. W zaangażowany i otwarty sposób wspiera inicjatywy poprawiające jakość życia osób, które wymagają wsparcia.

Wśród dotychczas zrealizowanych projektów pomocowych znalazły się m.in.:

  • ufundowanie korepetycji dla dzieci lekarzy w okresie pandemicznym za pośrednictwem platformy DaVinci
  • darowizny na realizację celów statutowych fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek”
  • wsparcie rozbudowy i modernizacji „Zielonego Centrum” działającego przy Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie przy zastosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku
  • wybudowanie największego na świecie domku dla owadów, złożonego ze 150 mniejszych domków w ramach akcji realizowanej wspólnie z PZFD
  • udostępnienie działki przy ul. Środkowej w Warszawie na rzecz stworzenia ogrodu miejskiego przez fundację Varsauvons la Planète

Eiffage Immobilier jurorem w konkursie Eco Miasto

Efektywność energetyczna i termomodernizacja budynków, odnawialne źródła energii, transport zbiorowy, miejska przyroda i czyste powietrze – to wyzwania, które pozostają kluczowe dla zrównoważonego rozwoju miast, niezależnie od szerokości geograficznej. Stanowią również szansę na ich lepszą, przyjazną dla ludzi i środowiska, przyszłość. Eiffage Immobilier nie przechodzi obok nich obojętnie i podejmuje działania, które wspierają świadomość społeczną w zakresie ekologii. To dlatego w 2022 roku dołączyła do inicjatywy Eco Miasto, aby jako juror konkursu oceniać inicjatywy miast związane m.in. z kształtowaniem i zarządzaniem zielenią miejską, działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza, termomodernizacją budynków oraz wspieraniem budownictwa niskoenergetycznego, podniesieniem poziomów recyklingu i odzysku odpadów, a także działaniami mającymi na celu ich ograniczanie.

Partnerstwo dla zrównoważonego biznesu